Twitter feed
Najnovija obavještenja

Odlaganje ispita iz Organizovanog kriminaliteta - master studije

Ispit iz predmeta Organizovani kriminalitet zakazan za 29. jul odlaže se za 31. jul 2020.godine. Ispit će početi u 17.30h u A1.

Master rad na uvid javnosti

Master rad kandidata Ane Mrdak na temu: " OMBUDSMAN, LJUDSKA PRAVA I PRAVO NA DOBRU UPRAVU U CRNOJ GORI" nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.

Doktorske studije - Fakultet pravnih nauka, smjer Pravo EU

Doktorska disertacija kandidata mr Nikole Mugoše na temu: "PITANJE DEMOKRATSKOG LEGITIMITETA EVROPSKE UNIJE" nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.

Raspored ispita u drugom roku - master studije
Opširnije: Raspored ispita u drugom roku - master studije

U prilogu se nalazi raspored polaganja ispita za studente master studija u popravnom roku.

Izmjena satnice polaganja ispita zakazanih za 27. 6.2020.

Obavještavaju se studenti master studija da će ispiti iz Prava konkurencije u EU i Maloljetničkog krivičnog prava zakazani za subotu, 27. jun, početi u 14h u A1 umjesto u 16h kako je ranije istaknuto u rasporedu.
Obavještenja
 
Odlaganje ispita iz Organizovanog kriminaliteta - master studije
Ispit iz predmeta Organizovani kriminalitet zakazan za 29. jul odlaže se za 31. jul 2020.godine. Ispit će početi u 17.30h u A1.
25
Jul
 
Master rad na uvid javnosti
Master rad kandidata Ane Mrdak na temu: " OMBUDSMAN, LJUDSKA PRAVA I PRAVO NA DOBRU UPRAVU U CRNOJ GORI" nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.
24
Jul
 
Doktorske studije - Fakultet pravnih nauka, smjer Pravo EU
Doktorska disertacija kandidata mr Nikole Mugoše na temu: "PITANJE DEMOKRATSKOG LEGITIMITETA EVROPSKE UNIJE" nalazi se na uvid javnosti u biblioteci Univerziteta Donja Gorica.
10
Jul
 
Raspored ispita u drugom roku - master studije
U prilogu se nalazi raspored polaganja ispita za studente master studija u popravnom roku.
06
Jul
 
Izmjena satnice polaganja ispita zakazanih za 27. 6.2020.
Obavještavaju se studenti master studija da će ispiti iz Prava konkurencije u EU i Maloljetničkog krivičnog prava zakazani za subotu, 27. jun, početi u 14h u A1 umjesto u 16h kako je ranije istaknuto u rasporedu.
22
Jun
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
16. 06. 20. Info dan Ministarstva odbrane i Vojske Crne Gore Opširnije
05. 06. 20. Raspored ispita - prvi rok Opširnije
18. 05. 20. Ispitni rok Opširnije
08. 05. 20. Pravo konkurencije u EU Opširnije
16. 04. 20. Otvoren rok za prijavu ispita Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
08
Jul
Online predavanje "Različitosti, naš kvalitet"
U nastavku se nalaze linkovi na kojima možete pogledati izlaganje panelista u okviru online predavanja "Različitosti, naš kvalitet" i predstavljanje nagrađenih eseja.
Predavači: prof. dr Nebojša Vučinić – Redovan profesor Pravnog fakulteta UCG, mr Siniša Bjeković – Ombudsman i mr Bojan Božović – Asistent Pravnog fakulteta UDG.

Predavanje panalista: https://youtu.be/WLPzQcIv99I
Predstavljanje eseja: https://youtu.be/dGP29_A4NVQ
 
07
Februar
Saradnja sa Centrom za posredovanje Crne Gore
Dana 07.02.2020. godine Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Centar za posredovanje Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja zajedničkih tribina i programa obuke. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente na jednoj, te promociju alternativnih načina rješavanja sporova na drugoj strani.
 
31
Januar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 29. februara 2020. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Bojan Božović.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me