Twitter feed
  • Izaberi mudro i donesi pravu odluku u pravo vrijeme. Budi i ti dio istorije budućnosti! Saznaj više detalja na n… https://t.co/01hYDWxGDD
Najnovija obavještenja

Ispitni rok

Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Ispiti na master studijama će biti organizovani u drugoj polovini juna i prvoj polovini jula. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtu.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtu Fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.

Pravo konkurencije u EU
Opširnije: Pravo konkurencije u EU

U prilogu se nalaze materijali za studente smjera Pravo EU koji u ovom semestru slušaju predmet Pravo konkurencije u EU.

Otvoren rok za prijavu ispita

Rok za prijavu ispita, u skladu sa prethodnim obavještenjem, je otvoren i isti će trajati do utorka, 21.04.2020.godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela u navedenom roku.

Studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da u roku dok traje prijava pošalju mail na adresu: ps.fpn@udg.edu.me

Studenti koji u naznačenom roku ne prijave ispite ili u slučaju tehničkih problema u vezi sa prijavom ne pošalju mail na navedenu adresu, biće u obavezi da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.

Metodologija - esej

Obavještavaju se studenti da esej iz predmeta Metodologija političkih i društvenih nauka kod prof. dr Mirjane Radović Marković mogu poslati isključivo 5. aprila.2020.godine.

Ispit iz Stvarnog prava - Građanskopravni smjer

Ispit iz Stvarnog prava kod doc. dr Igora Vujovića biće održan u četvrtak, 12.03.2020.godine sa početkom u 16.30h, staklena sala.
Obavještenja
 
Ispitni rok
Shodno preporukama Instituta za javno zdravlje (IJZ), a u skladu sa epidemiološkom situacijom u zemlji, završni ispiti će početi 10. juna. Ispiti na master studijama će biti organizovani u drugoj polovini juna i prvoj polovini jula. Raspored polaganja ispita će biti objavljen na sajtu.

Ispiti će biti održani uz strogo poštovanje svih mjera i preporuka koje je dao IJZ. Pravila pristupanja ispitu biće objavljena na sajtu Univerziteta i na sajtu Fakulteta, pa molimo studentkinje i studente da ih detaljno pročitaju prije dolaska na ispit.
18
Maj
 
Pravo konkurencije u EU
U prilogu se nalaze materijali za studente smjera Pravo EU koji u ovom semestru slušaju predmet Pravo konkurencije u EU.
08
Maj
 
Otvoren rok za prijavu ispita
Rok za prijavu ispita, u skladu sa prethodnim obavještenjem, je otvoren i isti će trajati do utorka, 21.04.2020.godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela u navedenom roku.

Studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da u roku dok traje prijava pošalju mail na adresu: ps.fpn@udg.edu.me

Studenti koji u naznačenom roku ne prijave ispite ili u slučaju tehničkih problema u vezi sa prijavom ne pošalju mail na navedenu adresu, biće u obavezi da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.
16
April
 
Metodologija - esej
Obavještavaju se studenti da esej iz predmeta Metodologija političkih i društvenih nauka kod prof. dr Mirjane Radović Marković mogu poslati isključivo 5. aprila.2020.godine.
20
Mart
 
Ispit iz Stvarnog prava - Građanskopravni smjer
Ispit iz Stvarnog prava kod doc. dr Igora Vujovića biće održan u četvrtak, 12.03.2020.godine sa početkom u 16.30h, staklena sala.
07
Mart
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
02. 03. 20. Odlaganje ispita iz Stvarnog prava Opširnije
03. 03. 20. Produžen rok za slanje eseja - Metodologija Opširnije
24. 02. 20. Gostujuće predavanje potpredsjednika Evropskog suda za ljudska prava Opširnije
08. 03. 20. Predavanja iz Naslednog prava Opširnije
17. 02. 20. Uplata druge rate školarine Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
07
Februar
Saradnja sa Centrom za posredovanje Crne Gore
Dana 07.02.2020. godine Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Centar za posredovanje Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja zajedničkih tribina i programa obuke. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente na jednoj, te promociju alternativnih načina rješavanja sporova na drugoj strani.
 
31
Januar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 29. februara 2020. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Bojan Božović.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me
 
12
Septembar
Prijem studenata
Obavještavaju se studenti Fakulteta pravnih nauka da su utvrđeni termini konsultacija sa Sekretarom Alenom Adrovićem, shodno sljedećem rasporedu:
- ponedjeljakom od 10 do 12h;
- srijedom od 10 do 12h.

Mole se studenti da se za konsultacije, predavanje studentskih molbi i druga pitanja, pridržavaju navedenog rasporeda.