Obavještenja

Osnovne studije
Takmičenje u govorništvu

Obavještavaju se studenti da će takmičenje u govorništvu na temu ljudskih prava će biti organizovano 5. decembra 2022. u 16h na Univerzitetu Donja Gorica u amfiteatru AS.Ukupno 11 govornika će se takmičiti.Takmičenje se organizuje povodom obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava.U periodu od 5. do 12. decembra u cilju obilježavanja Međunarodnog dana ljudskih prava biće organizovan niz aktivnosti kroz saradnju Programske kancelarije Savjeta Evrope u Podgorici, Evropske delegacije u Crnoj Gori, Institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda i Građanske alijanse. U tom kontekstu, biće organizovane i aktivnosti sa studentima Univerziteta Donja Gorica, Univerziteta Crne Gore i Univerziteta Mediteran koje obuhvataju i takmičenje u govorništvu na temu ljudskih prava.