Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN1JUR
Jurisprudencija
FPN1JUR 8
45
Da
45
FPN1SCL
Sociologija
FPN1SCL 6
30
Da
30
FPN1PRI
Pravna istorija
FPN1PRI 6
30
Da
30
FPN1RIM
Rimsko privatno pravo
FPN1RIM 6
30
Da
30
FPN1EJ1
Engleski jezik - izborni 1. semestar
FPN1EJ1 4
15
Ne
15
FPN1NJJ01
Njemački jezik - izborni 1. semestar
FPN1NJJ01 4
15
Ne
15
FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar
FPN1AJ1 4
15
Ne
15
FPN1VPSI
Veliki pravni sistemi
FPN1VPSI 4
15
Ne
15
FPN1MITI
Mit i književnost
FPN1MITI 4
15
Ne
15
FPN01ŠJ
Španski jezik - izborni 1. semestar
FPN01ŠJ 4
15
Ne
15
FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar
FPN01TJ 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2PJ2
Portugalski jezik - izborni 2. semestar
FPN2PJ2 4
15
Ne
15
FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar
FPN2AJ2 4
15
Ne
15
FPN2NJJ2
Njemački jezik - izborni 2. semestar
FPN2NJJ2 4
15
Ne
15
FPN02IZB
Engleski jezik - izborni 2 semestar
FPN02IZB 4
15
Ne
15
FPN1AP1
Akademsko pisanje
FPN1AP1 4
15
Ne
15
FPN1OE
Osnovi ekonomije
FPN1OE 6
30
Da
30
FPN1PP
Porodično pravo
FPN1PP 6
30
Da
30
FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo
FPN1UUGP 6
30
Da
30
FPN1UP
Ustavno pravo
FPN1UP 8
45
Da
45
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2KPI
Krivično pravo I
FPN2KPI 8
45
Da
45
FPN3RAP
Radno pravo
FPN3RAP 6
30
Da
30
FPN2STP
Stvarno pravo
FPN2STP 6
30
Da
30
FPN2NLP
Nasljedno pravo
FPN2NLP 6
30
Da
30
FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija
FPN2BK2 4
15
Ne
15
FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I
FPN2EP1 4
15
Ne
15
FPN2EJ3
Engleski jezik - izborni 3. semestar
FPN2EJ3 4
15
Ne
15
FPN03ŠJ
Španski jezik - izborni 3. semestar
FPN03ŠJ 4
15
Ne
15
FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar
FPN03TJ 4
15
Ne
15
FPN2AJ01
Arapski jezik - izborni 3. semestar
FPN2AJ01 4
15
Ne
15
FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar
FPN03KJ 4
15
Ne
15
FPN2NJJ01
Njemački jezik - izborni 3. semestar
FPN2NJJ01 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2UP
Upravno pravo
FPN2UP 8
45
Da
45
FPN2LJUP
Ljudska prava
FPN2LJUP 6
30
Da
30
FPN2OPI
Obligaciono pravo I
FPN2OPI 6
30
Da
30
FPN2KPII
Krivično pravo II
FPN2KPII 6
30
Da
30
FPN4PI4
Poslovna informatika
FPN4PI4 4
15
Ne
15
FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II
FPN2EP2 4
15
Ne
15
FPN04ŠJ
Španski jezik - izborni 4. semestar
FPN04ŠJ 4
15
Ne
15
FPN4AJ4
Arapski jezik - izborni 4. semestar
FPN4AJ4 4
15
Ne
15
FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar
FPN4NJJ4 4
15
Ne
15
FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar
FPN04IZB 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo
FPN3MPPR 8
45
Da
45
FPN3KP
Kompanijsko pravo
FPN3KP 8
45
Da
45
FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo
FPN3MJPR 8
40
Da
40
FPN3OPII
Obligaciono pravo II
FPN3OPII 6
30
Da
30
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3GPP
Građansko procesno pravo
FPN3GPP 8
45
Da
45
FPN3KPP
Krivično procesno pravo
FPN3KPP 8
45
Da
45
FPN3TP
Trgovinsko pravo
FPN3TP 8
45
Da
45
FPN3PP
Finansijsko pravo
FPN3PP 6
30
Da
30
Pravosudni modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN1JUR
Jurisprudencija
FPN1JUR 8
45
Da
45
FPN1SCL
Sociologija
FPN1SCL 6
30
Da
30
FPN1PRI
Pravna istorija
FPN1PRI 6
30
Da
30
FPN1RIM
Rimsko privatno pravo
FPN1RIM 6
30
Da
30
FPN1EJ1
Engleski jezik - izborni 1. semestar
FPN1EJ1 4
15
Ne
15
FPN1NJJ01
Njemački jezik - izborni 1. semestar
FPN1NJJ01 4
15
Ne
15
FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar
FPN1AJ1 4
15
Ne
15
FPN1VPSI
Veliki pravni sistemi
FPN1VPSI 4
15
Ne
15
FPN1MITI
Mit i književnost
FPN1MITI 4
15
Ne
15
FPN01ŠJ
Španski jezik - izborni 1. semestar
FPN01ŠJ 4
15
Ne
15
FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar
FPN01TJ 4
15
Ne
15
Pravosudni modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2PJ2
Portugalski jezik - izborni 2. semestar
FPN2PJ2 4
15
Ne
15
FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar
FPN2AJ2 4
15
Ne
15
FPN2NJJ2
Njemački jezik - izborni 2. semestar
FPN2NJJ2 4
15
Ne
15
FPN02IZB
Engleski jezik - izborni 2 semestar
FPN02IZB 4
15
Ne
15
FPN1AP1
Akademsko pisanje
FPN1AP1 4
15
Ne
15
FPN1OE
Osnovi ekonomije
FPN1OE 6
30
Da
30
FPN1PP
Porodično pravo
FPN1PP 6
30
Da
30
FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo
FPN1UUGP 6
30
Da
30
FPN1UP
Ustavno pravo
FPN1UP 8
45
Da
45
Pravosudni modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2KPI
Krivično pravo I
FPN2KPI 8
45
Da
45
FPN3RAP
Radno pravo
FPN3RAP 6
30
Da
30
FPN2STP
Stvarno pravo
FPN2STP 6
30
Da
30
FPN2NLP
Nasljedno pravo
FPN2NLP 6
30
Da
30
FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija
FPN2BK2 4
15
Ne
15
FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I
FPN2EP1 4
15
Ne
15
FPN2EJ3
Engleski jezik - izborni 3. semestar
FPN2EJ3 4
15
Ne
15
FPN03ŠJ
Španski jezik - izborni 3. semestar
FPN03ŠJ 4
15
Ne
15
FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar
FPN03TJ 4
15
Ne
15
FPN2AJ01
Arapski jezik - izborni 3. semestar
FPN2AJ01 4
15
Ne
15
FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar
FPN03KJ 4
15
Ne
15
FPN2NJJ01
Njemački jezik - izborni 3. semestar
FPN2NJJ01 4
15
Ne
15
Pravosudni modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2UP
Upravno pravo
FPN2UP 8
45
Da
45
FPN2LJUP
Ljudska prava
FPN2LJUP 6
30
Da
30
FPN2OPI
Obligaciono pravo I
FPN2OPI 6
30
Da
30
FPN2KPII
Krivično pravo II
FPN2KPII 6
30
Da
30
FPN4PI4
Poslovna informatika
FPN4PI4 4
15
Ne
15
FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II
FPN2EP2 4
15
Ne
15
FPN04ŠJ
Španski jezik - izborni 4. semestar
FPN04ŠJ 4
15
Ne
15
FPN4AJ4
Arapski jezik - izborni 4. semestar
FPN4AJ4 4
15
Ne
15
FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar
FPN4NJJ4 4
15
Ne
15
FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar
FPN04IZB 4
15
Ne
15
Pravosudni modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3OPII
Obligaciono pravo II
FPN3OPII 6
30
Da
30
FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo
FPN3MJPR 6
30
Da
30
FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo
FPN3MPPR 6
30
Da
30
FPN3KP
Kompanijsko pravo
FPN3KP 6
30
Da
30
M-FPN3OP
Organizacija pravosuđa
M-FPN3OP 6
30
Da
30
Pravosudni modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3GPP
Građansko procesno pravo
FPN3GPP 8
45
Da
45
FPN3KPP
Krivično procesno pravo
FPN3KPP 8
45
Da
45
M-FPN3PP
Prekršajno pravo
M-FPN3PP 6
30
Da
30
M-FPN3MNP
Notarsko pravo
M-FPN3MNP 4
15
Da
15
M-FPN3GPK
Građanskopravna klinika
M-FPN3GPK 4
15
Ne
15
M-FPN3KPK
Krivičnopravna klinika
M-FPN3KPK 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN1JUR
Jurisprudencija
FPN1JUR 8
45
Da
45
FPN1SCL
Sociologija
FPN1SCL 6
30
Da
30
FPN1PRI
Pravna istorija
FPN1PRI 6
30
Da
30
FPN1RIM
Rimsko privatno pravo
FPN1RIM 6
30
Da
30
FPN1EJ1
Engleski jezik - izborni 1. semestar
FPN1EJ1 4
15
Ne
15
FPN1NJJ01
Njemački jezik - izborni 1. semestar
FPN1NJJ01 4
15
Ne
15
FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar
FPN1AJ1 4
15
Ne
15
FPN1VPSI
Veliki pravni sistemi
FPN1VPSI 4
15
Ne
15
FPN1MITI
Mit i književnost
FPN1MITI 4
15
Ne
15
FPN01ŠJ
Španski jezik - izborni 1. semestar
FPN01ŠJ 4
15
Ne
15
FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar
FPN01TJ 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2PJ2
Portugalski jezik - izborni 2. semestar
FPN2PJ2 4
15
Ne
15
FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar
FPN2AJ2 4
15
Ne
15
FPN2NJJ2
Njemački jezik - izborni 2. semestar
FPN2NJJ2 4
15
Ne
15
FPN02IZB
Engleski jezik - izborni 2 semestar
FPN02IZB 4
15
Ne
15
FPN1AP1
Akademsko pisanje
FPN1AP1 4
15
Ne
15
FPN1OE
Osnovi ekonomije
FPN1OE 6
30
Da
30
FPN1PP
Porodično pravo
FPN1PP 6
30
Da
30
FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo
FPN1UUGP 6
30
Da
30
FPN1UP
Ustavno pravo
FPN1UP 8
45
Da
45
Međunarodnopravni modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2KPI
Krivično pravo I
FPN2KPI 8
45
Da
45
FPN3RAP
Radno pravo
FPN3RAP 6
30
Da
30
FPN2STP
Stvarno pravo
FPN2STP 6
30
Da
30
FPN2NLP
Nasljedno pravo
FPN2NLP 6
30
Da
30
FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija
FPN2BK2 4
15
Ne
15
FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I
FPN2EP1 4
15
Ne
15
FPN2EJ3
Engleski jezik - izborni 3. semestar
FPN2EJ3 4
15
Ne
15
FPN03ŠJ
Španski jezik - izborni 3. semestar
FPN03ŠJ 4
15
Ne
15
FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar
FPN03TJ 4
15
Ne
15
FPN2AJ01
Arapski jezik - izborni 3. semestar
FPN2AJ01 4
15
Ne
15
FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar
FPN03KJ 4
15
Ne
15
FPN2NJJ01
Njemački jezik - izborni 3. semestar
FPN2NJJ01 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2UP
Upravno pravo
FPN2UP 8
45
Da
45
FPN2LJUP
Ljudska prava
FPN2LJUP 6
30
Da
30
FPN2OPI
Obligaciono pravo I
FPN2OPI 6
30
Da
30
FPN2KPII
Krivično pravo II
FPN2KPII 6
30
Da
30
FPN4PI4
Poslovna informatika
FPN4PI4 4
15
Ne
15
FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II
FPN2EP2 4
15
Ne
15
FPN04ŠJ
Španski jezik - izborni 4. semestar
FPN04ŠJ 4
15
Ne
15
FPN4AJ4
Arapski jezik - izborni 4. semestar
FPN4AJ4 4
15
Ne
15
FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar
FPN4NJJ4 4
15
Ne
15
FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar
FPN04IZB 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo
FPN3MJPR 6
30
Da
30
FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo
FPN3MPPR 6
30
Da
30
FPN3KP
Kompanijsko pravo
FPN3KP 6
30
Da
30
M-FPN3IMP
Izvori međunarodnog prava
M-FPN3IMP 6
30
Da
30
M-FPN3IPEU
Izvori prava EU
M-FPN3IPEU 6
30
Da
30
Međunarodnopravni modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3GPP
Građansko procesno pravo
FPN3GPP 8
45
Da
45
FPN3KPP
Krivično procesno pravo
FPN3KPP 8
45
Da
45
M-FPN3TMU
Tumačenje međunarodnih ugovora
M-FPN3TMU 6
30
Da
30
M-FPN3IEU
Institucije EU
M-FPN3IEU 4
15
Da
15
M-FPN3DKP
Diplomatsko i konzularno pravo
M-FPN3DKP 4
15
Da
15