Predmeti

M-FPN3DKP
Diplomatsko i konzularno pravo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Diplomatsko i konzularno pravo

Angažovani predavači: