heading

Novosti
O fakultetu
Predavači
Predmeti

Fakultet pravnih nauka

O fakultetu

Fakultet pravnih
nauka

Fakultet pravnih nauka počeo je sa radom upisom prve generacije studenata 2007. godine.

Fakultet pravnih nauka predstavlja visokoobrazovnu ustanovu čiji je cilj da studentima omogući sticanje temeljnih znanja iz oblasti pravnih nauka i razvije etički pristup kod budućih pravnika.  Nudi svjetske standarde u pogledu rada sa studentima, a nastavni program je moderno koncipiran, evropski orjentisan, ali u mnogome posvećen domaćem pravu. 

Cilj Fakulteta je obrazovanje pravnika kojima će istinitost i objektivnost biti vrhunska mjerila postupanja, obrazovanje pravnika u modernom evropskom duhu, razvijanje naprednih teorijskih i praktičnih znanja, razvijanje racionalnog i pragmatičnog duha u razumijevanju pravnih nauka i razvijanje duha tolerancije.

Misija Fakulteta je da pored prenošenja temeljnih teorijskih znanja, studente pripremi i osposobi za praktično djelovanje na širokom polju prava, prije svega kroz brojne vannastavne i praktične aktivnosti. Naši studenti imaju priliku da uče i imaju za mentore najeminentnije profesore iz države i regiona, kao i mogućnost da učestvuju u velikom broju škola, seminara, treninga, studijskih posjeta, itd.

Upisivanjem Fakulteta pravnih nauka budući visokoškolci stiču mogućnost da se kvalitetno pripreme za široku lepezu poslova za kojom danas postoji potražnja na tržištu rada, ali i za samostalno djelovanje u ulozi savjetnika, advokata, konsultanata, itd. Budući pravnici potrebni su pravosuđu, državnoj upravi i privredi, a sa ulaskom Crne Gore u Evropsku uniju, potreba za ovim zanimanjem će se povećati kako u zemlji, tako i van nje u međunarodnim organizacijama.

Fakultet pravnih nauka realizuje kvalitetan studijski program sa jasno definisanim i međunarodno uporedivim ishodima učenja u Evropskom prostoru visokog obrazovanja. Jednom godišnje, Nastavno- naučno vijeće Fakulteta razmatra planove i silabuse uporedivih studijskih programa iz Evropskog obrazovnog prostora i daje pr...

Novosti

sa fakulteta
Osnovne studije
Osnovne studije
Master studije (dvogodišnje)
Master studije (dvogodišnje)
Master studije (dvogodišnje)
26
Jun

Predmeti

Opšti smjer - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN1JUR
Jurisprudencija
FPN1JUR 8
45
Da
45
FPN1SCL
Sociologija
FPN1SCL 6
30
Da
30
FPN1PRI
Pravna istorija
FPN1PRI 6
30
Da
30
FPN1RIM
Rimsko privatno pravo
FPN1RIM 6
30
Da
30
FPN1EJ1
Engleski jezik - izborni 1. semestar
FPN1EJ1 4
15
Ne
15
FPN1NJJ01
Njemački jezik - izborni 1. semestar
FPN1NJJ01 4
15
Ne
15
FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar
FPN1AJ1 4
15
Ne
15
FPN1VPSI
Veliki pravni sistemi
FPN1VPSI 4
15
Ne
15
FPN1MITI
Mit i književnost
FPN1MITI 4
15
Ne
15
FPN01ŠJ
Španski jezik - izborni 1. semestar
FPN01ŠJ 4
15
Ne
15
FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar
FPN01TJ 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2PJ2
Portugalski jezik - izborni 2. semestar
FPN2PJ2 4
15
Ne
15
FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar
FPN2AJ2 4
15
Ne
15
FPN2NJJ2
Njemački jezik - izborni 2. semestar
FPN2NJJ2 4
15
Ne
15
FPN02IZB
Engleski jezik - izborni 2 semestar
FPN02IZB 4
15
Ne
15
FPN1AP1
Akademsko pisanje
FPN1AP1 4
15
Ne
15
FPN1OE
Osnovi ekonomije
FPN1OE 6
30
Da
30
FPN1PP
Porodično pravo
FPN1PP 6
30
Da
30
FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo
FPN1UUGP 6
30
Da
30
FPN1UP
Ustavno pravo
FPN1UP 8
45
Da
45
Opšti smjer - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2KPI
Krivično pravo I
FPN2KPI 8
45
Da
45
FPN3RAP
Radno pravo
FPN3RAP 6
30
Da
30
FPN2STP
Stvarno pravo
FPN2STP 6
30
Da
30
FPN2NLP
Nasljedno pravo
FPN2NLP 6
30
Da
30
FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija
FPN2BK2 4
15
Ne
15
FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I
FPN2EP1 4
15
Ne
15
FPN2EJ3
Engleski jezik - izborni 3. semestar
FPN2EJ3 4
15
Ne
15
FPN03ŠJ
Španski jezik - izborni 3. semestar
FPN03ŠJ 4
15
Ne
15
FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar
FPN03TJ 4
15
Ne
15
FPN2AJ01
Arapski jezik - izborni 3. semestar
FPN2AJ01 4
15
Ne
15
FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar
FPN03KJ 4
15
Ne
15
FPN2NJJ01
Njemački jezik - izborni 3. semestar
FPN2NJJ01 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2UP
Upravno pravo
FPN2UP 8
45
Da
45
FPN2LJUP
Ljudska prava
FPN2LJUP 6
30
Da
30
FPN2OPI
Obligaciono pravo I
FPN2OPI 6
30
Da
30
FPN2KPII
Krivično pravo II
FPN2KPII 6
30
Da
30
FPN4PI4
Poslovna informatika
FPN4PI4 4
15
Ne
15
FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II
FPN2EP2 4
15
Ne
15
FPN04ŠJ
Španski jezik - izborni 4. semestar
FPN04ŠJ 4
15
Ne
15
FPN4AJ4
Arapski jezik - izborni 4. semestar
FPN4AJ4 4
15
Ne
15
FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar
FPN4NJJ4 4
15
Ne
15
FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar
FPN04IZB 4
15
Ne
15
Opšti smjer - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo
FPN3MPPR 8
45
Da
45
FPN3KP
Kompanijsko pravo
FPN3KP 8
45
Da
45
FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo
FPN3MJPR 8
40
Da
40
FPN3OPII
Obligaciono pravo II
FPN3OPII 6
30
Da
30
Opšti smjer - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3GPP
Građansko procesno pravo
FPN3GPP 8
45
Da
45
FPN3KPP
Krivično procesno pravo
FPN3KPP 8
45
Da
45
FPN3TP
Trgovinsko pravo
FPN3TP 8
45
Da
45
FPN3PP
Finansijsko pravo
FPN3PP 6
30
Da
30
Pravosudni modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN1JUR
Jurisprudencija
FPN1JUR 8
45
Da
45
FPN1SCL
Sociologija
FPN1SCL 6
30
Da
30
FPN1PRI
Pravna istorija
FPN1PRI 6
30
Da
30
FPN1RIM
Rimsko privatno pravo
FPN1RIM 6
30
Da
30
FPN1EJ1
Engleski jezik - izborni 1. semestar
FPN1EJ1 4
15
Ne
15
FPN1NJJ01
Njemački jezik - izborni 1. semestar
FPN1NJJ01 4
15
Ne
15
FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar
FPN1AJ1 4
15
Ne
15
FPN1VPSI
Veliki pravni sistemi
FPN1VPSI 4
15
Ne
15
FPN1MITI
Mit i književnost
FPN1MITI 4
15
Ne
15
FPN01ŠJ
Španski jezik - izborni 1. semestar
FPN01ŠJ 4
15
Ne
15
FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar
FPN01TJ 4
15
Ne
15
Pravosudni modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2PJ2
Portugalski jezik - izborni 2. semestar
FPN2PJ2 4
15
Ne
15
FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar
FPN2AJ2 4
15
Ne
15
FPN2NJJ2
Njemački jezik - izborni 2. semestar
FPN2NJJ2 4
15
Ne
15
FPN02IZB
Engleski jezik - izborni 2 semestar
FPN02IZB 4
15
Ne
15
FPN1AP1
Akademsko pisanje
FPN1AP1 4
15
Ne
15
FPN1OE
Osnovi ekonomije
FPN1OE 6
30
Da
30
FPN1PP
Porodično pravo
FPN1PP 6
30
Da
30
FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo
FPN1UUGP 6
30
Da
30
FPN1UP
Ustavno pravo
FPN1UP 8
45
Da
45
Pravosudni modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2KPI
Krivično pravo I
FPN2KPI 8
45
Da
45
FPN3RAP
Radno pravo
FPN3RAP 6
30
Da
30
FPN2STP
Stvarno pravo
FPN2STP 6
30
Da
30
FPN2NLP
Nasljedno pravo
FPN2NLP 6
30
Da
30
FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija
FPN2BK2 4
15
Ne
15
FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I
FPN2EP1 4
15
Ne
15
FPN2EJ3
Engleski jezik - izborni 3. semestar
FPN2EJ3 4
15
Ne
15
FPN03ŠJ
Španski jezik - izborni 3. semestar
FPN03ŠJ 4
15
Ne
15
FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar
FPN03TJ 4
15
Ne
15
FPN2AJ01
Arapski jezik - izborni 3. semestar
FPN2AJ01 4
15
Ne
15
FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar
FPN03KJ 4
15
Ne
15
FPN2NJJ01
Njemački jezik - izborni 3. semestar
FPN2NJJ01 4
15
Ne
15
Pravosudni modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2UP
Upravno pravo
FPN2UP 8
45
Da
45
FPN2LJUP
Ljudska prava
FPN2LJUP 6
30
Da
30
FPN2OPI
Obligaciono pravo I
FPN2OPI 6
30
Da
30
FPN2KPII
Krivično pravo II
FPN2KPII 6
30
Da
30
FPN4PI4
Poslovna informatika
FPN4PI4 4
15
Ne
15
FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II
FPN2EP2 4
15
Ne
15
FPN04ŠJ
Španski jezik - izborni 4. semestar
FPN04ŠJ 4
15
Ne
15
FPN4AJ4
Arapski jezik - izborni 4. semestar
FPN4AJ4 4
15
Ne
15
FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar
FPN4NJJ4 4
15
Ne
15
FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar
FPN04IZB 4
15
Ne
15
Pravosudni modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3OPII
Obligaciono pravo II
FPN3OPII 6
30
Da
30
FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo
FPN3MJPR 6
30
Da
30
FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo
FPN3MPPR 6
30
Da
30
FPN3KP
Kompanijsko pravo
FPN3KP 6
30
Da
30
M-FPN3OP
Organizacija pravosuđa
M-FPN3OP 6
30
Da
30
Pravosudni modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3GPP
Građansko procesno pravo
FPN3GPP 8
45
Da
45
FPN3KPP
Krivično procesno pravo
FPN3KPP 8
45
Da
45
M-FPN3PP
Prekršajno pravo
M-FPN3PP 6
30
Da
30
M-FPN3MNP
Notarsko pravo
M-FPN3MNP 4
15
Da
15
M-FPN3GPK
Građanskopravna klinika
M-FPN3GPK 4
15
Ne
15
M-FPN3KPK
Krivičnopravna klinika
M-FPN3KPK 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 1. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN1JUR
Jurisprudencija
FPN1JUR 8
45
Da
45
FPN1SCL
Sociologija
FPN1SCL 6
30
Da
30
FPN1PRI
Pravna istorija
FPN1PRI 6
30
Da
30
FPN1RIM
Rimsko privatno pravo
FPN1RIM 6
30
Da
30
FPN1EJ1
Engleski jezik - izborni 1. semestar
FPN1EJ1 4
15
Ne
15
FPN1NJJ01
Njemački jezik - izborni 1. semestar
FPN1NJJ01 4
15
Ne
15
FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar
FPN1AJ1 4
15
Ne
15
FPN1VPSI
Veliki pravni sistemi
FPN1VPSI 4
15
Ne
15
FPN1MITI
Mit i književnost
FPN1MITI 4
15
Ne
15
FPN01ŠJ
Španski jezik - izborni 1. semestar
FPN01ŠJ 4
15
Ne
15
FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar
FPN01TJ 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 2. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2PJ2
Portugalski jezik - izborni 2. semestar
FPN2PJ2 4
15
Ne
15
FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar
FPN2AJ2 4
15
Ne
15
FPN2NJJ2
Njemački jezik - izborni 2. semestar
FPN2NJJ2 4
15
Ne
15
FPN02IZB
Engleski jezik - izborni 2 semestar
FPN02IZB 4
15
Ne
15
FPN1AP1
Akademsko pisanje
FPN1AP1 4
15
Ne
15
FPN1OE
Osnovi ekonomije
FPN1OE 6
30
Da
30
FPN1PP
Porodično pravo
FPN1PP 6
30
Da
30
FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo
FPN1UUGP 6
30
Da
30
FPN1UP
Ustavno pravo
FPN1UP 8
45
Da
45
Međunarodnopravni modul - 3. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2KPI
Krivično pravo I
FPN2KPI 8
45
Da
45
FPN3RAP
Radno pravo
FPN3RAP 6
30
Da
30
FPN2STP
Stvarno pravo
FPN2STP 6
30
Da
30
FPN2NLP
Nasljedno pravo
FPN2NLP 6
30
Da
30
FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija
FPN2BK2 4
15
Ne
15
FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I
FPN2EP1 4
15
Ne
15
FPN2EJ3
Engleski jezik - izborni 3. semestar
FPN2EJ3 4
15
Ne
15
FPN03ŠJ
Španski jezik - izborni 3. semestar
FPN03ŠJ 4
15
Ne
15
FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar
FPN03TJ 4
15
Ne
15
FPN2AJ01
Arapski jezik - izborni 3. semestar
FPN2AJ01 4
15
Ne
15
FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar
FPN03KJ 4
15
Ne
15
FPN2NJJ01
Njemački jezik - izborni 3. semestar
FPN2NJJ01 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 4. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN2UP
Upravno pravo
FPN2UP 8
45
Da
45
FPN2LJUP
Ljudska prava
FPN2LJUP 6
30
Da
30
FPN2OPI
Obligaciono pravo I
FPN2OPI 6
30
Da
30
FPN2KPII
Krivično pravo II
FPN2KPII 6
30
Da
30
FPN4PI4
Poslovna informatika
FPN4PI4 4
15
Ne
15
FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II
FPN2EP2 4
15
Ne
15
FPN04ŠJ
Španski jezik - izborni 4. semestar
FPN04ŠJ 4
15
Ne
15
FPN4AJ4
Arapski jezik - izborni 4. semestar
FPN4AJ4 4
15
Ne
15
FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar
FPN4NJJ4 4
15
Ne
15
FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar
FPN04IZB 4
15
Ne
15
Međunarodnopravni modul - 5. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo
FPN3MJPR 6
30
Da
30
FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo
FPN3MPPR 6
30
Da
30
FPN3KP
Kompanijsko pravo
FPN3KP 6
30
Da
30
M-FPN3IMP
Izvori međunarodnog prava
M-FPN3IMP 6
30
Da
30
M-FPN3IPEU
Izvori prava EU
M-FPN3IPEU 6
30
Da
30
Međunarodnopravni modul - 6. semestar
Naziv Predmeta Sifra Predmeta ECTS Obavezan Fond casova
FPN3GPP
Građansko procesno pravo
FPN3GPP 8
45
Da
45
FPN3KPP
Krivično procesno pravo
FPN3KPP 8
45
Da
45
M-FPN3TMU
Tumačenje međunarodnih ugovora
M-FPN3TMU 6
30
Da
30
M-FPN3IEU
Institucije EU
M-FPN3IEU 4
15
Da
15
M-FPN3DKP
Diplomatsko i konzularno pravo
M-FPN3DKP 4
15
Da
15