Twitter feed
  • https://t.co/Gir8l7cwrp
  • Univerzitet Donja Gorica će koordinirati projektom “Digital Entrepreneurial Nest and Industry 4.0 in Montenegro (Di… https://t.co/z27tGvuqI4
  • At UDG we don’t say ,,we will take care of it now’’, we say ,,kolega, morate poslati mail’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,where are we having lunch?’’, we say ,,hoćemo li sendvič?’’ and I think that’s beautiful.
  • At UDG we don’t say ,,it’s my fault for not coming to 75% of classes’’, we say ,,niđe u svijet’ nisu predavanja oba… https://t.co/pGATgL2J5K
  • At UDG we don’t say ,,it’s only second floor ’’, we say ,,ajmo liftom’’ and I think that’s beautiful.
  • Our current life in pictures, day 7/7. No people, no explanation. We were challenged by @milicavukotic and we now… https://t.co/WlZBTbeHO2
Najnovija obavještenja

Prijava ispita - osnovne studije

Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita u zimskom semestru 2020/21. godine, biti otvorena u periodu 22-29.10.2020. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se najkasnije do 29.10.2020. obrate koordinatoru studija putem mejla alen.adrovic@udg.edu.me.

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave koordinatoru studija u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.

Raspored ispita u drugom apsolventskom roku

Obavještavaju se studenti da je u download sekciji dostupan raspored ispita u drugom apsolventskom roku.

Pravne klinike u oblasti ljudskih prava - pružanje pravne pomoći

Pozivamo koleginice i kolege da uzmu učešće u realizaciji pravnih klinika u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori koji organizuju Fakultet pravnih nauka UDG, Pravni fakultet UCG i Pravni fakultet Univerziteta Mediteran uz podršku Savjeta Evrope.
Cilj saradnje jeste da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblastima koje se odnose na poštovanje i zaštitu ljudskih prava razvijenih kako u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa naročitim naglaskom na pitanja koja se tiču nasilja u porodici, zaštite žena, djece, i ostalih „rodnih manjina“, u prvom redu LGBTIQ populacije.
Tokom akademske 2020/2021. godine, rad će biti organizovan u dva semestra, sa fokusom na sticanje teorijskih i praktičnih znanja, u bliskoj saradnji sa sudijama, advokatima, kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici. Studenti će tako steći neophodne vještine za pružanje pravne pomoći, poštujući sve profesionalne i etičke standarde, i dajući tako svoj doprinos jačanju sistema besplatne pravne pomoći koja je organizovana u javnom interesu.
Svi zainteresovani studenti se putem maila mogu javiti predmetnim asistentu Bojanu Božoviću na mail bojan.bozovic@udg.edu.me do 14. oktobra u 14h. Prednost prilikom odabira imaju studenti završne godine studija koji su polagali procesna prava i Ljudska prava. U prijavi je važno navesti trenutnu prosječnu ocjenu i ocjene na predmetima Građansko procesno pravo, Krivično procesno pravo i Ljudska prava.

Obavještenje - rad sa studentima

Obavještavaju se studenti o terminima konsultacija:
1. Koordinator Alen Adrović - ponedjeljak i srijeda od 10-12h.
2. Prodekan dr Milica Kovač-Orlandić - utorak i četvrtak od 10-12h.

Mole se studenti da navedene termine poštuju.

PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021
Opširnije: PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021

Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati od 08.10.2020.do 13.10.2020. Nastava će biti organizovana online preko Zoom platforme u skladu sa online nastavom na fakultetima. Raspored predavanja će biti objavljen na sajtu CFL-a ( Centre for foreign languages) po završetku prijave studenata. Početak nastave je planiran za 15. oktobar 2020. Više informacija o načinu prijave, nivoima, izboru jezika možete pogledati preuzimanjem fajla.
Obavještenja
 
Prijava ispita - osnovne studije
Obavještavaju se studenti osnovnih studija da će prijava ispita u zimskom semestru 2020/21. godine, biti otvorena u periodu 22-29.10.2020. godine.

Studenti su u obavezi da ispite prijave samostalno, putem studentskog panela.

Svi studenti koji budu imali tehničkih problema sa prijavom ispita, u obavezi su da se najkasnije do 29.10.2020. obrate koordinatoru studija putem mejla alen.adrovic@udg.edu.me.

Studenti koji u predviđenom roku ne prijave ispite ili se ne jave koordinatoru studija u obavezi su da plate nadoknadu na ime naknadne prijave ispita u iznosu od 30€.
21
Oktobar
 
Raspored ispita u drugom apsolventskom roku
Obavještavaju se studenti da je u download sekciji dostupan raspored ispita u drugom apsolventskom roku.
21
Oktobar
 
Pravne klinike u oblasti ljudskih prava - pružanje pravne pomoći
Pozivamo koleginice i kolege da uzmu učešće u realizaciji pravnih klinika u oblasti ljudskih prava u Crnoj Gori koji organizuju Fakultet pravnih nauka UDG, Pravni fakultet UCG i Pravni fakultet Univerziteta Mediteran uz podršku Savjeta Evrope.
Cilj saradnje jeste da studenti steknu teorijska i praktična znanja u oblastima koje se odnose na poštovanje i zaštitu ljudskih prava razvijenih kako u pravnim tekovinama Evropske unije, tako i u sudskoj praksi Evropskog suda za ljudska prava, sa naročitim naglaskom na pitanja koja se tiču nasilja u porodici, zaštite žena, djece, i ostalih „rodnih manjina“, u prvom redu LGBTIQ populacije.
Tokom akademske 2020/2021. godine, rad će biti organizovan u dva semestra, sa fokusom na sticanje teorijskih i praktičnih znanja, u bliskoj saradnji sa sudijama, advokatima, kancelarijama za besplatnu pravnu pomoć, kao i nevladinim organizacijama koje se bave pitanjima nasilja u porodici. Studenti će tako steći neophodne vještine za pružanje pravne pomoći, poštujući sve profesionalne i etičke standarde, i dajući tako svoj doprinos jačanju sistema besplatne pravne pomoći koja je organizovana u javnom interesu.
Svi zainteresovani studenti se putem maila mogu javiti predmetnim asistentu Bojanu Božoviću na mail bojan.bozovic@udg.edu.me do 14. oktobra u 14h. Prednost prilikom odabira imaju studenti završne godine studija koji su polagali procesna prava i Ljudska prava. U prijavi je važno navesti trenutnu prosječnu ocjenu i ocjene na predmetima Građansko procesno pravo, Krivično procesno pravo i Ljudska prava.
13
Oktobar
 
Obavještenje - rad sa studentima
Obavještavaju se studenti o terminima konsultacija:
1. Koordinator Alen Adrović - ponedjeljak i srijeda od 10-12h.
2. Prodekan dr Milica Kovač-Orlandić - utorak i četvrtak od 10-12h.

Mole se studenti da navedene termine poštuju.
15
Oktobar
 
PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA - ZIMSKI SEMESTAR 2020/2021
Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati od 08.10.2020.do 13.10.2020. Nastava će biti organizovana online preko Zoom platforme u skladu sa online nastavom na fakultetima. Raspored predavanja će biti objavljen na sajtu CFL-a ( Centre for foreign languages) po završetku prijave studenata. Početak nastave je planiran za 15. oktobar 2020. Više informacija o načinu prijave, nivoima, izboru jezika možete pogledati preuzimanjem fajla.
09
Oktobar
Arhiva obavještenja
Datum Naslov
05. 10. 20. Konkurs za upis na master i doktorske studije Opširnije
02. 10. 20. Raspored nastave - obavještenje Opširnije
02. 10. 20. Instrukcije za korišćenje e-maila i panela Opširnije
02. 10. 20. HIBRIDNA NASTAVA: PODJELA STUDENATA U GRUPE Opširnije
29. 09. 20. Orjentaciona nastava za studente I godine Opširnije
Aktuelno na fakultetu
 
08
Jul
Online predavanje "Različitosti, naš kvalitet"
U nastavku se nalaze linkovi na kojima možete pogledati izlaganje panelista u okviru online predavanja "Različitosti, naš kvalitet" i predstavljanje nagrađenih eseja.
Predavači: prof. dr Nebojša Vučinić – Redovan profesor Pravnog fakulteta UCG, mr Siniša Bjeković – Ombudsman i mr Bojan Božović – Asistent Pravnog fakulteta UDG.

Predavanje panalista: https://youtu.be/WLPzQcIv99I
Predstavljanje eseja: https://youtu.be/dGP29_A4NVQ
 
07
Februar
Saradnja sa Centrom za posredovanje Crne Gore
Dana 07.02.2020. godine Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica i Centar za posredovanje Crne Gore potpisali su Memorandum o saradnji kojim su definisane zajedničke aktivnosti. Prilikom potpisivanja Memoranduma dogovorena je saradnja na planu organizovanja zajedničkih tribina i programa obuke. Osnovni cilj Memoranduma je da osigura kvalitetnije pravničko obrazovanje za studente na jednoj, te promociju alternativnih načina rješavanja sporova na drugoj strani.
 
31
Januar
Pripremna nastava za polaganje pravosudnog ispita
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica organizuje Pripremnu nastavu za polaganje pravosudnog ispita, počev od 29. februara 2020. godine. Posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave, u okviru koga će polaznici imati priliku da uvježbaju pisanje presuda i podnesaka.

Predavači: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Vuk Radović, doc. dr Igor Vujović, Petar Stojanović (sudija Vrhovnog suda CG), Vesna Begović (sudija Vrhovnog suda CG), doc. dr Slobodan Stojanović (advokat), Branka Lakočević (predsjednica Upravnog suda CG), Zoran Radović (sudija Osnovnog suda u Podgorici), dr Milica Kovač-Orlandić, mr Bojan Božović.

Cijena Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita iznosi 300,00 €. Cijena kursa za kandidate koji su diplomirali na Fakultetu pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica iznosi 250,00 €. Kandidati navedene iznose mogu platiti u dvije jednake rate.
Kontakt: 020/410-708; 069 336 940, e-mail: milica.kovac@udg.edu.me