Predmeti

FPN3KPP
Krivično procesno pravo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: