Predavači

Asistent
dr Jelena Đurišić

Dr Jelena Đurišić rođena je 3. februara 1984. godine. Osnovnu školu »Njegoš« u Kotoru završila je kao dobitnica diplome »Luča«, a Gimnaziju - opšteg smjera, odličnim uspjehom.

Pravni fakultet Univerziteta Crne Gore upisala je 2002. godine i na istom diplomirala 2006. kada je nagrađena Studentskom nagradom Pravnog fakulteta za ostvarenu ukupnu prosječnu ocjenu tokom četiri godine studija. Master studije iz oblasti Krivičnog prava završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Milana Škulića, kao stipendista Sektora za nauku i visoko obrazovanje Ministarstva prosvjete i nauke CG. Doktorske studije iz Krivičnopravne naučne oblasti završila je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu pod mentorstvom prof. dr Zorana Stojanovića.

Od 2018. godine član je Centra mladih naučnika i umjetnika Crnogorske akademije nauka i umjetnosti (CANU).

 Dr Jelena Đurišić bila je:

  • Savjetnica predsjednika Skupštine Crne Gore za oblast vladavine prava, (2008-2012);
  • Član Tužilačkog savjeta Crne Gore, (2012-2014).
  • Članica Radne grupe za pripremu i vođenje pregovora o pristupanju Crne Gore Evropskoj uniji za pregovaračko poglavlje 24 - Sloboda, pravda i bezbjednost, (2012-2014).
  • Članica Radne grupe za izradu Zakona o zaštiti akademskog integriteta, (2018).

Zaposlena je na Fakultetu pravnih nauka na katedri za Krivično pravo. Na Humanističkim studijama angažovana je na predmetu Organizovani kriminalitet.

Dr Jelena Đurišić učesnica je brojnih naučnih skupova, konferencija i seminara u zemlji i inostranstvu.

Autor je dvije samostalne studije za Crnu Goru iz oblasti Krivičnog prava i više naučnih radova.

Udata je i majka dvoje djece.

dr Jelena Đurišić