Predmeti

FPN4PP
Prekršajno pravo

Semestar: 8
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 15
Modul: Pravosudni smjer

Angažovani predavači: