Predmeti

FPN5OKK
Organizovani kriminalitet i korupcija

Semestar: 9
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 12
Modul: Pravosuđe i javna uprava - Krivičnopravni modul

/

Angažovani predavači: