Predmeti

FPN2KPI
Krivično pravo I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: