Predmeti

FPN3RAP
Radno pravo

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: