Predmeti

FPN1JUR
Jurisprudencija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: