Predavači

Redovni profesor
Prof. dr Mladen Vukčević

Rođen je 13. 01. 1962. godine u Podgorici, u porodici prosvjetnih radnika.
Na Pravnom fakultetu u Podgorici studije je završio prije roka, sa prosječnom ocjenom 9,70. U toku studija bio je student-prodekan Pravnog fakulteta u Podgorici i student-prorektor Univerziteta Crne Gore. Za najboljeg studenta Crne Gore proglašen je 1984. godine, dobitnik je Plakete Univerziteta Crne Gore i više nagrada  za uspjeh u studiranju.

 

Magistarsku tezu pod naslovom „Promjene Ustava – teorijsko normativni problemi“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu (mentor: prof. dr h.c. Pavle Nikolić). Doktorsku disertaciju pod naslovom „Sudska vlast u stvaranju i razvojnom usponu crnogorske novovjekovne države do 1914. godine“ odbranio je na Pravnom fakultetu Univerziteta Crne Gore (mentor: akademik Mijat Šuković).

Bio je profesor na Pravnom Fakultetu Univerziteta “Mediteran”, Fakultetu za državne i evropske studije i Policijskoj akademiji. Predavač je u Centru za obuku kadrova u sudstvu i državnom tužilaštvu, kao i na programima međunarodnih institucija sa sjedištem u Crnoj Gori.

Koautor je dva univerzitetska udžbenika (Ustavno pravo, Ljudska prava), dva srednjoškolska udžbenika (Ustavno uređenje Crne Gore, Osnovi prava), autor Komentara Ustava Crne Gore i dvije monografije (Ustavne teme na stranicama Pravnog zbornika (1933-2017), Pravnički i ostali zapisi) i više od 60 naučnih i stručnih radova u domaćim i međunarodnim časopisima.

 

Stručna usavršavanja i studijski boravci: SAD, UK, Rusija, Italija, Holandija, Finska..

Pored ostalih, obavljao je dužnosti: predsjednika Ustavnog suda, predsjednika Sudskog savjeta, potpredsjednika Vlade, Predsjednika Udruženja pravnika Crne Gore, člana Tužilačkog savjeta, člana nacionalnih savjeta za obrazovanje i nauku, dekana Pravnog fakulteta Univerziteta Mediteran, administrativnog direktora i člana Senata istog Univerziteta.

Član je više stručnih organa i tijela, kao i redakcija stručnih publikacija u zemlji i inostranstvu.

dr Mladen Vukčević
Predmeti
Kontakt podaci