Predmeti

FPN1UP
Ustavno pravo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: