Predmeti

FPN01TJ
Turski jezik - izborni 1. semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: