Predmeti

FPN1PP
Porodično pravo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: