Predavači

Asistent
mr Emil Mujević

Emil Mujević rođen je 5. septembra 1993. godine u Rožajama, gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju. Dobitnik je diplome Luča. Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica upisao je 2012. godine. Na studijama je biran za predstavnika studenata, a priznanjem Univerziteta za najboljeg studenta Fakulteta pravnih nauka nagrađen je 2014. godine. Tokom studija aktivno je prisustvovao suđenjima u okviru građanskog odjeljenja Osnovnog suda u Podgorici. Učestvovao je u regionalnoj simulaciji suđenja pred Evropskim sudom za ljudska prava - "9th Regional Moot Court Competition", u organizaciji grupe Civil Right Defenders, 2015. godine. Bio je učesnik na brojnim seminarima i naučnim konferencijama. Od 2013. do 2015. godine učestvovao je u nezavisnom projektu proučavanja uticaja i zastupljenosti rimske pravne kulture u aktima Skupštine Crne Gore od 1950. do danas.

Zvanje bachelor pravnih nauka stekao je 2015. godine. Iste godine upisao je specijalističke studije na Fakultetu pravnih nauka, koje je uspješno okončao odbranivši specijalistički rad na temu ,,Ius commune - zaboravljena Evropa", pod mentorstvom prof. dr Budimira Košutića i prof. dr Marka Petraka. Rad je odbranjen ocjenom 10, uz ukupan ostvareni prosjek ocjena 9,60. Na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu upisao je postidplomske master studije iz oblasti filozofije prava 2016. godine gdje je obavljao aktivnosti i slušao predavanja kod prof. dr Jasminke Hasanbegović. Postdiplomske master studije na Fakultetu pravnih nauka UDG, građanskopravni smjer, upisao je 2021. godine. Godine 2023. odbranio je s odlikom master rad "Pojam pravde u Opštem imovinskom zakoniku za Knjaževinu Crnu Goru" pred komisijom koju su činili: prof. dr Miodrag Orlić, prof. dr Đorđije Borozan i prof. dr Zoran Rašović.

U oktobru 2015. godine postaje korisnik Programa stručnog osposobljavanja Vlade Crne Gore. Radio je na Fakultetu pravnih nauka (UDG), gdje je obavljao poslove demonstratora u nastavi na predmetima građanskopravne katedre (Porodično, Nasljedno i Stvarno pravo), kao i administrativne poslove.

Godine 2020. kao saradnik je radio u sektoru Inspekcije rada Uprave za inspekcijske poslove u Podgorici.

Na Fakultetu pravnih nauka angažovan je kao asistent na predmetima osnovnih studija: Rimsko privatno pravo, Uvod u građansko pravo, Porodično pravo, Nasljedno pravo, Stvarno pravo. Na postdiplomskim master studijama saradnik je na predmetu Pravna kultura.

Govori engleski jezik, a služi se latinskim.

Uže oblasti naučnog interesovanja: rimsko pravo, filozofija prava, građansko pravo.

"Najveći dio sopstvenog interesovanja za pravne nauke dugujem nesebičnoj podršci asistenata i profesora tokom studija."

mr Emil Mujević