Predmeti

FPN2BK2
Bogišićeva kodifikacija

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: