Predmeti

FPN1PRI
Pravna istorija

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: