Predmeti

FPN1UUGP
Uvod u građansko pravo

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: