Predmeti

FPN2EP1
Engleski jezik za pravnike I

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: