Predmeti

FPN1MITI
Mit i književnost

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: