Predmeti

M-FPN3IMP
Izvori međunarodnog prava

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul

Izvori međunarodnog prava

Angažovani predavači: