Predmeti

FPN1AP1
Akademsko pisanje

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Pravosudni modul

Angažovani predavači: