Predmeti

FPN3GPP
Građansko procesno pravo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: