Predavači

Asistent
mr Ivana Jabučanin

Ivana Jabučanin je rođena 08. aprila 1988. na Cetinju gdje je završila osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne, specijalističke i magistarske studije je završila na Fakultetu pravnih nauka, Univerziteta Donja Gorica. Doktorske studije je upisala na Pravnom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Kao član šestočlanog tima „Gavro Vuković” učestvovala je na II Regionalnom Moot Court takmičenju pri Evropskom Sudu za ljudska prava.

Od oktobra 2014. do novembra 2015. godine, obavljala je poslove stručne saradnje u Građanskom odjeljenju Osnovnog suda u Podgorici.

Kao DAAD-ov stipendista (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2013. godine pohađala je intenzivni kurs usavršavanja njemačkog jezika - Carl Duisberg Centrum Berlin.

Kao DAAD-ov stipendista (Deutscher Akademischer Austauschdienst) 2018-2019. boravila je kao gostujući istraživač na Pravnom fakultetu, Univerziteta u Heidelbergu.

Na UDG-u je angažovana na predmetima: Obligaciono pravo I i II, Građansko procesno pravo, Notarsko pravo i Vanparnično i izvršno pravo.

mr Ivana Jabučanin