Predmeti

FPN04IZB
Engleski jezik - izborni 4 semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: