Predmeti

FPN4NJJ4
Njemački jezik - izborni 4. semestar

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: