Predmeti

FPN3MPPR
Medjunarodno privatno pravo

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: