Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Studenti pravne klinike iz Crne Gore posjetili Savjet Evrope i Evropski sud za ljudska prava

Studenti Fakulteta pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica su učestvovali u studijskoj posjeti Savjetu Evrope i Evropskom sudu za ljudska prava (Sudu) 18-19. oktobra 2022. godine. Studenti prava imali su jedinstvenu priliku da prisustvuju suđenju u slučaju Pagerie protiv Francuske (predstavka br. 8675/15), kome su uslijedile pojedinačne tematske prezentacije o skorašnjim presudama Suda u odnosu na Crnu Goru, HELP onlajn kursevima, sprovođenju Istanbulske konvencije na nacionalnom nivou i kampanjama koje organizuje Evropski centar za mlade.

Studijska posjeta je organizovana za 25 studenata pravnih fakulteta iz Crne Gore, Univerziteta Crne Gore, Univerziteta Mediteran i Univerziteta Donja Gorica, koji učestvuju u Pravnoj klinici koja je uspostavljena u okviru zajedničkog projekta Evropske unije i Savjeta Evrope „Unapređenje procesnih prava u pravosudnom sistemu u Crnoj Gori”.