Predmeti

FPN3PP
Finansijsko pravo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: