Predmeti

FPN4PI4
Poslovna informatika

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: