Predmeti

FPN3MJPR
Medjunarodno javno pravo

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 40
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: