Predmeti

FPN3TP
Trgovinsko pravo

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: