Predmeti

FPN2EP2
Engleski jezik za pravnike II

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Opšti smjer

Angažovani predavači: