Predmeti

FPN1RIM
Rimsko privatno pravo

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul
Predstaviti studentima rimsko privatno pravo kao nužan temelj za kritičku analizu savremenih građanskopravnih sistema u dogmatskopravnom, istorijskopravnom i komparativnopravnom kontekstu.

Predmet ima za cilj sticanje znanja o rimskom privatnom pravu kao najvažnijoj sastavnici evropske pravne tradicije i kulture te temelju savremenih evropskih i svjetskih građanskopravnih sistema.

Angažovani predavači: