Predmeti

FPN2UP
Upravno pravo

Semestar: 4
Broj ECTS kredita: 8
Obavezan: Da
Fond časova: 45
Smjer: Opšti smjer

Angažovani predavači: