Predmeti

M-FPN3OP
Organizacija pravosuđa

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Pravosudni modul

Organizacija pravosuđa

Angažovani predavači: