Predmeti

M-FPN3IPEU
Izvori prava EU

Semestar: 5
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul

Izvori prava EU

Angažovani predavači: