Predmeti

M-FPN3IEU
Institucije EU

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Da
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Institucije EU

Angažovani predavači: