Predmeti

FPN2AJ2
Arapski jezik - izborni 2. semestar

Semestar: 2
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Pravosudni modul

Angažovani predavači: