Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Komentar Zakona o Ustavnom sudu

U izdanju JU Službeni list Crne Gore publikovan je Komentar Zakona o Ustavnom sudu Crne Gore čiji su autori prof. dr Mladen Vukčević i Snežana Armenko. Prof. dr Mladen Vukčević je profesor na predmetima Ustavno pravo, Uvod u jurisprudenciju i Ljudska prava na našem fakultetu, dok gospođa Snežana Armenko obavlja dužnost Zamjenice Zaštitnika ljudskih prava prava i sloboda Crne Gore, a istovremeno je saradnik na pravnim klinikama našeg fakulteta. Ovo je prvi Komentar Zakona o Ustavnom sudu u Crnoj Gori, a drugi u državama regiona, poslije Komentara Ustavnog zakona o Ustavnom sudu republike Hrvatske, koji je J. Crnić objavio u Zagrebu 2002. godine.
Djelovi sadržaja Komentara biće korišćeni kao pomoćna literatura u okviru izučavanja predmeta Ustavno pravo, Ljudska prava i Organizacija pravosuđa.