Predmeti

FPN03KJ
Kineski jezik - izborni predmet 3. semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: