Predmeti

M-FPN3TMU
Tumačenje međunarodnih ugovora

Semestar: 6
Broj ECTS kredita: 6
Obavezan: Da
Fond časova: 30
Modul: Međunarodnopravni modul

Tumačenje međunarodnih ugovora

Angažovani predavači: