Predmeti

FPN1AJ1
Arapski jezik - izborni 1. semestar

Semestar: 1
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Pravosudni modul

Angažovani predavači: