Predmeti

FPN03TJ
Turski jezik - izborni 3. semestar

Semestar: 3
Broj ECTS kredita: 4
Obavezan: Ne
Fond časova: 15
Modul: Međunarodnopravni modul

Angažovani predavači: