Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Debatni klub - Obavještenje

Drage koleginice i kolege,

Vjerujući da je, bez obzira na oblast koju izučavate tokom studija i u kojoj ćete se sjutra profesionalno razvijati, važno da razvijate svoje komunikacione vještine, Fakultet pravnih nauka vas sa zadovoljstvom obavještava da Debatni klub nastavlja sa radom i u studijskoj 2022/23. godini.
U ljetnjem semestru prethodne studijske godine, novoosnovani Klub okupio je 25 studenata i studentkinja sa sedam fakulteta Univerziteta Donja Gorica, koji su u prijateljskoj atmosferi, u kojoj su poštovanje različitosti i timski rad najvažnije vrijednosti, promišljali o aktuelnim temama iz različitih oblasti i razvijali svoje istraživačke i analitičke vještine. U organizaciji Kluba u prethodnom semestru organizovano je i takmičenje u debati i besjedništvu, koje je okupilo studente/kinje UDG i srednjoškolce/ke širom Crne Gore, sa ciljem da im se omogući da razvijaju svoje kritičko mišljenje i kulturu dijaloga.
U duhu slogana Kluba koji glasi: „I drugi može biti u pravu!“, članovi/članice Kluba i ove studijske godine imaće priliku, ne samo da brane svoja lična uvjerenja u vezi sa temama koje budu predmet debata, već i da pripremaju argumente kojima će odbraniti i stavove sa kojima nisu saglasni/e. Cilj nam je da na taj način zajednički učimo da budemo konstruktivni/e i tolerantni/e sagovornici/e, te da svaki problem sagledavamo iz različitih uglova.
Ne kažu tek tako da je riječ najmoćnije od svih razornih oružja koja je čovjek ikada izumio, pa je zato važno da naučimo da njome pažljivo i mudro „rukujemo“. Stoga, ovim putem vas pozivamo da se priključite radu Kluba i prisustvujete dogovornom sastanku koji će biti održan u srijedu, 05. oktobra 2022. godine u 18:00h, u A1.