Obavještenja

blog-img
Osnovne studije
Škola prava EU

Pozivamo sve zainteresovane srednjoškolce i studente Univerziteta Donja Gorica da se prijave na 14. Školu prava EU na temu "PRAVO EVROPSKE UNIJE – SAVREMENE TENDENCIJE ".
Školu organizuje Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica u periodu od 5. do 7. maja 2023. godine u hotelu Princess u Baru. Troškove smještaja, hrane i prevoza snosi organizator.

Učešće na Školi predstavlja sjajnu priliku za mlade ljude da saznaju više o izazovima sa kojima se Crna Gora trenutno suočava na putu EU integracija. Škola maturantima može pomoći i u odabiru fakulteta.

Prijave je moguće poslati najkasnije do 24. aprila, do 23.59h putem mejla fpn@udg.edu.me
(CV + potvrda o studiranju sa prosječnom ocjenom, odnosno CV + sa prosječnim uspjehom).