Novosti sa fakulteta

Osnovne studije
Apsolventski rok - Obavještenje za polaganje ispita iz predmeta Krivično  procesno pravo
29
Sep
'22
Apsolventski rok - Obavještenje za polaganje ispita iz predmeta Krivično procesno pr...
29 Sep '22
Ispit iz predmeta Krivično procesno pravo, u apsolventskom roku, zakazan za 30.09. odlaže se i biće održan u ponedjeljak, 3. 10. sa početkom u 10h, S14.
Saznajte više
Osnovne studije
CGO - Konkurs - Akademija o potrošačkim pravima i plaćeno stažiranje
29
Sep
'22
CGO - Konkurs - Akademija o potrošačkim pravima i plaćeno stažiranje
29 Sep '22
Dragi studenti, Ovim putem Vam prosljeđujemo Konkurs za učesnike/ce Akademije o potrošačkim pravima, koji je raspisao Centar za građansko obrazovanje (CGO), a koji je namijenjen svim studentima/kinjama prava u Crnoj Gori, bez obzira na nivo studija. Konkurs je otvoren do nedjelje, 2. oktobra 2022. godine, a Akademija će biti realizovana sredinom tog mjeseca. Više detalja dostupno je na sljedećem linku: https://cgo-cce.org/2022/09/15/konk...
Saznajte više
Osnovne studije
Studentska praksa
29
Sep
'22
Studentska praksa
29 Sep '22
Obavještavaju se studenti da je Fakultet pravnih nauka obezbijedio obavljanje prakse u Osnovnom sudu u Podgorici za tri studenta. Studentska praksa počeće 10. oktobra i trajaće mjesec dana. Pozivamo studente da se za navedenu praksu prijave slanjem motivacionog pisma i CV-ja na e-mail adresu masan.vukcevic@udg.edu.me. Prilikom selekcije, prednost će imati studenti treće godine osnovnih studija. Rok za prijavu je 05.10.2022 godine.
Saznajte više
Osnovne studije
Obavještenje za studente koji slušaju Kompanijsko pravo
28
Sep
'22
Obavještenje za studente koji slušaju Kompanijsko pravo
28 Sep '22
Obavještavaju se studenti/kinje koji/e slušaju predmet Kompanijsko pravo da se do 05. oktobra 2022. godine mogu prijaviti za izradu praktičnih zadataka. Prijava se vrši slanjem mejla na: andrea.micanovic@udg.edu.me. Studenti/kinje mogu prijaviti grupu od najviše 6 članova, a mogu se prijaviti i individualno, nakon čega će biti pridruženi nekoj od grupa.
Saznajte više
Osnovne studije
Informacije za predmet Sociologija
28
Sep
'22
Informacije za predmet Sociologija
28 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se svi materijali za predmet mogu naći na sledećem linku: https://drive.google.com/drive/folders/1VpPKHJa-VTruWCI4jiGjWNSj1wTlltK4?usp=sharing
Saznajte više
Osnovne studije
Učlanjenje u biblioteku
27
Sep
'22
Učlanjenje u biblioteku
27 Sep '22
Poštovane kolege, za korišćenje čitaonice, računara i knjiga morate biti ČLAN BIBLIOTEKE. Učlanjenje se vrši slanjem maila na adresu biblioteka@udg.edu.me U subject-u napisati ŽELIM DA BUDEM ČLAN BIBLIOTEKE Molim vas da potpišete pune podatke-ime i prezime, broj indeksa i fakultet. Ovim načinom ste automatski učlanjeni - Nemojte očekivati povratni mail. ​
Saznajte više
Osnovne studije
Izmjena rasporeda za sedmicu od 26.09-01.10.2022. godine - VAŽNO OBAVJEŠTENJE
27
Sep
'22
Izmjena rasporeda za sedmicu od 26.09-01.10.2022. godine - VAŽNO OBAVJEŠTENJE
27 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi ažuriran raspored predavanja za ovu sedmicu. Izmjene se posebno odnose na odlaganje gostujućeg predavanja iz Međunarodnog privatnog prava, zbog zdravstvene situacije profesora. Vježbe iz Međunarodnog privatnog prava u subotu će se održati po predviđenom rasporedu.
Saznajte više
Specijalističke studije
Predaja specijalističkih radova
26
Sep
'22
Predaja specijalističkih radova
26 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se finalne verzije specijalističkih radova mogu predati isključivo 3. oktobra 2022. godine. Radovi se dostavljaju u periodu od 9h-14h, kod Miljana Rakočević (uprava Fakulteta pravnih nauka). Uz specijalistički rad odštampan u pet primjeraka, studenti su u obavezi da, u skladu sa Pravilnikom o izradi i odbrani specijalističkog rada, dostave sljedeću dokumentaciju: 1)Potvrda o izmirenim finansijskim obavezama prema Faku...
Saznajte više
Osnovne studije
Apsolventski rok - Obavještenje
26
Sep
'22
Apsolventski rok - Obavještenje
26 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi raspored polaganja ispita u apsolventskom roku. Apsolventski rok će biti održan u srijedu, 28.09, i u petak, 30.09.2022. godine.
Saznajte više
Osnovne studije
Izmjena rasporeda za sedmicu od 26.09-01.10.2022. godine - VAŽNO OBAVJEŠTENJE
26
Sep
'22
Izmjena rasporeda za sedmicu od 26.09-01.10.2022. godine - VAŽNO OBAVJEŠTENJE
26 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi ažuriran raspored predavanja za ovu sedmicu. Izmjene se posebno odnose na studente druge godine, i predavanja iz predmeta Krivično pravo I.
Saznajte više
Osnovne studije
DOPUNA RASPOREDA PREDAVANJA ZA SEDMICU 26.09-01.10.2022
25
Sep
'22
DOPUNA RASPOREDA PREDAVANJA ZA SEDMICU 26.09-01.10.2022
25 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u prilogu nalazi dopunjen raspored predavanja za narednu sedmicu. Izmjene se odnose na gostujuća predavanja iz predmeta: Rimsko privatno pravo, Stvarno pravo kao i Međunarodno privatno pravo. Takođe, časovi vježbi iz predmeta Jurisprudencija, će biti odloženi i naknadno održani. Izmjene se odnose samo na ovu sedmicu.
Saznajte više
Osnovne studije
Međunarodno privatno pravo - Obavještenje
23
Sep
'22
Međunarodno privatno pravo - Obavještenje
23 Sep '22
Obavještavaju se studenti koji slušaju predmet Međunarodno privatno pravo, da se časovi vježbi koji su zakazani za subotu, 24. septembar, otkazuju.
Saznajte više
Osnovne studije
Debatni klub - Obavještenje
23
Sep
'22
Debatni klub - Obavještenje
23 Sep '22
Drage koleginice i kolege, Vjerujući da je, bez obzira na oblast koju izučavate tokom studija i u kojoj ćete se sjutra profesionalno razvijati, važno da razvijate svoje komunikacione vještine, Fakultet pravnih nauka vas sa zadovoljstvom obavještava da Debatni klub nastavlja sa radom i u studijskoj 2022/23. godini. U ljetnjem semestru prethodne studijske godine, novoosnovani Klub okupio je 25 studenata i studentkinja sa sedam fakulteta Univerz...
Saznajte više
Osnovne studije
PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA U ZIMSKOM SEMESTRU 2022/2023
23
Sep
'22
PRIJAVA ZA KURSEVE STRANIH JEZIKA U ZIMSKOM SEMESTRU 2022/2023
23 Sep '22
Obavještavaju se studenti da će prijava za kurseve stranih jezika trajati do 28.09.2022. do 23:59h. Prijave pristigle nakon tog roka se neće razmatrati. Prijave slati na prijava.cfl@udg.edu.me Više informacija o načinu prijave, ponudi stranih jezika, nivoima, kao i rezultate dijagnostičkog testiranja studenata prve godine možete pronaći na linku: https://www.udg.edu.me/cfl/
Saznajte više
Master studije (dvogodišnje)
Vanredni Ispitni Rok - Master Studije (Prva Godina)
22
Sep
'22
Vanredni Ispitni Rok - Master Studije (Prva Godina)
22 Sep '22
Obavještavaju se studenti prve godine dvogodišnjih master studija da u sekciji "download" mogu pronaći raspored za vanredni ispitni rok.
Saznajte više
Osnovne studije
Obavještenje za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom
21
Sep
'22
Obavještenje za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom
21 Sep '22
Svi studenti Fakulteta pravnih nauka koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom potrebno je da dostave potvrde najkasnije do srijede, 05.10.2022. godine, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru studijske 2022/23. godine. Dokumentacija se predaje radnim danima u terminu 10-14h Miljani Rakočević u kancelarijama Uprave fakulteta. Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica...
Saznajte više
Osnovne studije
Krivično pravo I - Obavještenje
21
Sep
'22
Krivično pravo I - Obavještenje
21 Sep '22
Obavještavaju se studenti da će se predavanja iz predmeta Krivično pravo I kod prof. dr Zorana Stojanovića održati u petak, 23. 09. sa početkom u 9.45h, u amfiteatru A1.
Saznajte više
Osnovne studije
Uvid javnosti - Specijalistički radovi
19
Sep
'22
Uvid javnosti - Specijalistički radovi
19 Sep '22
Odlukom NNV-a na uvid javnosti u biblioteci UDG na sedam dana nalaze se specijalistički radovi: 1. Miljana Gogića, studenta Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Pravosudni pod nazivom "Sankcije za pravno lice odgovorno za krivično djelo". 2. Vesne Ivošević, studenktinje Postdiplomskih specijalističkih studija, smjer Međunarodno i evropsko pravo pod nazivom "Ograničenja kretanja radnika u EU".
Saznajte više
Osnovne studije
Raspored Nastave Za Osnovne Studije - Zimski Semestar 2022/23.
15
Sep
'22
Raspored Nastave Za Osnovne Studije - Zimski Semestar 2022/23.
15 Sep '22
Obavještavaju se studenti da se u sekciji "DOWNLOAD", u dijelu "ZA STUDENTE" nalazi raspored nastave za osnovne studije kao i akademski kalendar za zimski semestar 2022/23. godine.
Saznajte više
Master studije (dvogodišnje)
Konkurs za upis na dvogodišnje akademske master studije
15
Sep
'22
Konkurs za upis na dvogodišnje akademske master studije
15 Sep '22
Raspisuje se Konkurs za upis na dvogodišnje akademske master studije Fakulteta pravnih nauka. Pravo prijave na konkurs za upis na dvogodišnje master studije imaju studenti koji su stekli odgovarajuću kvalifikaciju VI podnivoa Nacionalnog okvira kvalifikacija (diploma osnovnih studija u obimu od najmanje 180 ECTS kredita), iz odgovarajuće oblasti nauka. SMJEROVI: 1. Pravosuđe i javna uprava sa modulima: a) Građanskopravni modul; b) Krivičnop...
Saznajte više
Master studije (dvogodišnje)
Vanredni Ispitni Rok - Master Studije (Prva Godina)
14
Sep
'22
Vanredni Ispitni Rok - Master Studije (Prva Godina)
14 Sep '22
Obavještavaju se studenti prve godine master studija da je prijava ispita u vanrednom ispitnom roku produžena do 20. septembra 2022. godine. Vanredni ispitni rok će biti organizovan u posljednjoj sedmici septembra 2022. godine. Raspored ispita će biti objavljen nakon završene prijave. Polaganje ispita u vanrednom ispitnom roku se plaća 16.5 EUR po ECTS kreditu. Studenti su u obavezi da, kao svrhu plaćanja, navedu sljedeće: "Prijava za vanred...
Saznajte više
Osnovne studije
Orjentaciona Nastava Za Novoupisanu Generaciju AŽURIRANE INFORMACIJE
14
Sep
'22
Orjentaciona Nastava Za Novoupisanu Generaciju AŽURIRANE INFORMACIJE
14 Sep '22
Orjentaciona nastava za studentkinje i studente prve godine, biće održana u četvrtak i petak, 15. i 16. septembra. Studenti i studentkinje su, po fakultetima, podijeljeni u tri grupe. U priloženom fajlu se nalazi raspored za grupu fakulteta kojoj pripada Fakultet pravnih nauka. Studentkinje i studenti su u obavezi da na orjentacionu nastavu donesu svesku A4 formata i olovku. Studentkinje i studenti koji ne budu imali svesku i olovku neće mo...
Saznajte više
Osnovne studije
Recenzentski izvještaj na uvid javnosti
13
Sep
'22
Recenzentski izvještaj na uvid javnosti
13 Sep '22
Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Predrag Jovanović, prof. dr Budimir Košutić i prof. dr Mladen Vukčević, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta za užu javnopravnu naučnu oblast, za kandidatkinju dr Milicu Kovač-Orlandić. Izvještaj je dostupan na uvid jav...
Saznajte više
Osnovne studije
Apsolventski rok - Obavještenje
9
Sep
'22
Apsolventski rok - Obavještenje
9 Sep '22
Obavještavaju se studenti da je odlukom Naučno-nastavnog vijeća utvrđen apsolventski rok. Pravo prijave apsolventskog roka imaju studenti kojima su do okončanja osnovnih studija, odnosno do odbrane specijalističkog rada, ostala nepoložena dva ispita. Prijave vršiti na e-mail adresu: fpn@udg.edu.me, najkasnije do 25. septembra 2022. godine do 23:59. Prijave dostavljene nakon ovog roka neće biti razmatrane. Prijava treba da sadrži: (i) ime...
Saznajte više
Master studije (dvogodišnje)
INFO DAN - MASTER STUDIJE
9
Sep
'22
INFO DAN - MASTER STUDIJE
9 Sep '22
Pozivamo sve zainteresovane studente na Info dan povodom prezentacije programa akademskih dvogodišnjih master studija na Fakultetu pravnih nauka : 1. Studijski program Pravosuđe i javna uprava sa modulima: • Građanskopravni; • Krivičnopravni; • Upravnopravni. 2. Studijski program Međunarodno pravo sa modulima: • Pravo EU; • Međunarodnopravni; • Međunarodno i evropsko pravo. Info dan će biti održan u srijedu, 14. septembra 2022. god...
Saznajte više
Osnovne studije
Recenzentski izvještaj na uvod javnosti
7
Sep
'22
Recenzentski izvještaj na uvod javnosti
7 Sep '22
Obavještava se javnost da je, shodno članu 21 Pravilnika o uslovima, kriterijumima i postupku za izbor u akademska zvanja, na uvid javnosti dostupan recenzentski izvještaj komisije u sastavu: prof. dr Zoran Stojanović, prof. dr Milan Škulić i prof. dr Emir Ćorović, u postupku izbora jednog nastavnika u akademsko zvanje docenta iz oblasti krivičnih nauka, za kandidatkinju dr Jelenu Đurišić. Izvještaj je dostupan na uvid javnosti 30 dana, počev...
Saznajte više
Osnovne studije
KONKURS ZA TREĆI UPISNI ROK (STUDIJSKA 2022/23. GODINA)
1
Sep
'22
KONKURS ZA TREĆI UPISNI ROK (STUDIJSKA 2022/23. GODINA)
1 Sep '22
Objavljen je Konkurs za upis studenata i studentkinja u prvu godinu osnovnih studija za studijsku 2022/23. godinu. Upis će biti održan od 2. - 5. septembra Dokumentacija za upis u I godinu studija se može podnositi na dva načina: fizičkim dolaskom u zgradu UDG i elektronskim putem. U prilogu možete naći sve detaljne informacije o upisu.
Saznajte više
Osnovne studije
Pripremna Nastava Za Polaganje Pravosudnog Ispita
1
Sep
'22
Pripremna Nastava Za Polaganje Pravosudnog Ispita
1 Sep '22
Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica nastavlja sa organizacijom Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita, počev od 30. septembra 2022. godine. Nakon više uspješno realizovanih obuka, Fakultet pravnih nauka Univerziteta Donja Gorica nastavlja sa organizacijom Pripremne nastave za polaganje pravosudnog ispita, počev od 30. septembra 2022. godine. Kao i ranije, posebna pažnja posvetiće se praktičnom dijelu nastave u okviru ...
Saznajte više