Obavještenja

Osnovne studije
Obavještenje za studente koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom

Svi studenti Fakulteta pravnih nauka koji su u radnom odnosu ili se profesionalno bave sportom potrebno je da dostave potvrde najkasnije do srijede, 05.10.2022. godine, kako bi bili oslobođeni prisustva nastavi u zimskom semestru studijske 2022/23. godine.

Dokumentacija se predaje radnim danima u terminu 10-14h Miljani Rakočević u kancelarijama Uprave fakulteta.

Uz potvrdu iz firme, potrebno je dostaviti kopiju radne knjižice (prva stranica sa imenom i stranica na kojoj je pečat firme sa datumom otpočinjanja radnog odnosa), i original radne knjižice na uvid, kao i ovjeren JPR obrazac od strane Poreske uprave.

Studenti koji se profesionalno bave sportom, takođe mogu biti oslobođeni nastave ukoliko do naznačenog datuma dostave potvrdu iz kluba, nedeljnji raspored treninga kao i raspored utakmica.

Studenti koji se zaposle u toku trajanja nastave ili neblagovremeno dostave traženu dokumentaciju, mogu biti oslobođeni prisustva nastavi ISKLJUČIVO od datuma kada dostave potrebna dokumenta.